نکته مدیریتی روز
برنامه‌ریزی
در الواح تورات، به موسی در هر موردی پندی دادیم و به او گفتیم: آنها را با قوت اجرا كن و به قوم خود فرمان ده كه بهترین آنها را انتخاب كنند و اجرا نمایند.
تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها
معرفی

مؤسسه مدیریت طرح های اسلامی با هدف تسهیل در تدوین، راهبری و مدیریت فکری و اجرایی طرح¬های جهان اسلام با محوریت مردم و موسسات مردمی، در عرصه¬های مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سلامت، خانواده، دینی، هنری، مدیریتی در سطوح ملی و بین المللی تاسیس گردیده، تا بواسطه توان فکری، اجرایی و تجربی اعضای مؤسسه و سایر شخصیت¬های فعال در نهادهای مردمی، دولتی، حاکمیتی، علما، اندیش¬مندان، نخبگان و دیگرمدیران اجرایی، با استفاده از ظرفیت¬های غنی جهان اسلام

انجام مطالعات راهبردی، آسیبشناسی نهادی، فرآیندی و ترسیم نقشه راه در حوزه ارتباطات، تفاهمات، انتشارات، سودآوری، استفاده هدفمند و ویژه از ظرفیت فضای مجازی و ...برای تشکیلات مرتبط و همسو

برگزاری دوره های دانشافزایی مدیریت راهبردی برای مدیران ارشد نظام در سازمان های حاکمیتی، دولتی و مردمی در حوزه ساختارسازی و کیفیت ترسیم اسناد راهبردی، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و الگورتیم محسوس دستیابی به نقاط مطلوب

ارائه راهبرد در ایجاد نظام مالی پایدار برای نهادهای دولتی، موسسات خصوصی وتشکیلات مرتبط با موسسه و پیگیریهای نهادی وفرآیندی تا حصول نتیجه در این حوزه

ارائه راهبردهای لازم در راستای تاسیس موسسات و مراکز مردمنهاد در سرتاسر کشور، منطقه و جهان اسلام و دیگر کشورهای دارای اولویت با استفاده از ظرفیتهای ارتباطی موجود در کادر موسسه

محور فعالیت‌ها
شوراهای مؤسسه

شورای تخصصی آموزش مجازی

اخبار و رویدادها

دیدار با رئیس شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

دیدار با وزیر امور خارجه

آغاز فعالیت مؤسسه در کشور ترکیه

آغاز دوره های آموزشی مؤسسه

کارگروه ها

مطالعات بنیادین، راهبردی و عملیاتی طرح‌ها

موضوعات علمی، فرهنگی، اجتماعی جهان اسلام

آموزش راهبردی طرح های اسلامی

ارتباطات راهبردی ملی و بین المللی

اقتصاد مقاومتی

طب سنتی، اسلامی و ایرانی

امور خانواده و بانوان

رسانه و فضای مجازی

گزارش نویسی تحلیل بنیان و برنامه محور

شیوه های تامین منابع مالی اسلامی

اعضای مؤسسه
نمونه فعالیتها